Select Page
Għandna l-pjaċir inħabbru li l-Uffiċċji tal-Kunsill huma miftuħin u s-servizz għaddej normali.
Jekk għandek bżonn xi għajnuna, jekk jogħġbok agħfas fuq il-buttuni li jinstabu hawn taħt.
* Report It! – Biex tinfurmana dwar kwalunkwe haġa li teħtieġ l-attenzjoni tagħna.
* Ġbir ta’ Skart Goff – Jekk jogħġbok imla u ibgħat il-formola Bulk Refuse jew il-WEEE Refuse kif japplika.
* Permessi – Jekk jogħġbok agħfas fuq il-buttuna tal-indirizz elettroniku (imejl) u ibgħatilna t-talba tiegħek, waqt li tkun żgur li tinkludi n-numru tal-kuntatt tiegħek sabiex inkunu nistgħu nikkuntaatjawk.
IMPORTANTI
Aħna ser inkunu nistgħu naraw kwalunkwe sottomissjoni lill-indirizz elettroniku tagħna bejn is-07.30 u l-14.30, mit-Tnejn sal-Ġimgħa. Dan ifisser li tweġiba minn għandna tista’ titmexxa’ l quddiem għall-jum wara s-sottomissjoni tiegħek.
Grazzi
Kunsill Lokali tal-Imsida

 

We are pleased to announce that the Local Council offices are now open again and functioning normally.
Should you need any assistance, please tap on the buttons below.
* Report It! – To inform us of any issues that need our attention.
* Bulk Refuse Collection – Please fill in and submit either the Bulk Refuse or the WEEE Refuse form accordingly.
* Permits – Please tap on the email button and send us your request, making sure to include your contact number so that we can get back to you.
IMPORTANT
We are able to view any submissions to our email address between 07.30 and 14.30, Monday to Friday. This means that a response from us might be carried forward to the day following your submittal.
L-Imsida Local Council

Irrestawra l-Faċċata

Kontroll tal-Ħamiem Salvaġġ

Kunsilli Nazzjonali taż-Żagħżagħ

L-Imsida