Town Squares

  • Misraħ San Ġużepp
  • Misraħ il-5 t’Ottubru
  • Pjazza Victor Denaro
  • Misraħ G. Debono