L-Imsida 360° Panoramic Virtual Tours

Dan il-proġett ġie parti iffinazzjat mid-
Direttorat Għall-Gvern Lokali, Strateġija u Implimentazzjoni ta’ Policy
skond iċ-Ċirkulari Numru SPI/SCI/3/2021, Skema Għall-Attivitajiet Kulturali Annwali 2021

This project was partly funded by the
Directorate for Local Government, Strategy and Policy Implementation
in accordance with Circular Number SPI / SCI / 3/2021, Scheme for Annual Cultural Activities 2021