Digital Library

Il-ħajja fis-Seklu 21 hija dejjem magħġla. Il-biċċa l-kbira ta’ dak kollu li nagħmlu llum il-ġurnata jsir malajr u mgħaġġel teknoloġikament kemm jista’ jkun.

Hekk kif jitfaċċaw ġenerazzjonijiet ġodda, għaddew il-jiem meta għamilna ħin biex noqogħdu bilqegħda, nirrilassaw u naqraw ktieb minn quddiem sa l-aħħar. Bit-teknoloġija kollha tagħqad madwarna, tgħallimna nistennew li kull ħaġa li għandna bżonn nagħtu attenzjoni għaliha u nassorbu, issir aktar aċċettabbli meta titwassal lilna b’mod interattiv.

Abbażi ta’ dan, il-Kunsill Lokali tal-Imsida ħoloq il-kunċett ta’ e-Book Library. Il-Librerija e-Book hija proġett fit-tul li joffri materjal viżiv edukattiv u divertenti li huwa kemm tradizzjonali kif ukoll  teknoloġikament ippreżentat, biex itejjeb l-esperjenza interattiva tal-utent.

L-‘ewwel ġebla’ li qed titpoġġa f’dan il-bini virtwali hija t-trasformazzjoni tal-ktieb riċerkat tajjeb u miktub mill-isbaħ, minn Liliana Risiott Copperstone bl-isem Għal Għonq it-Triq. Ġabra mill-isbaħ ta’ għarfien u informazzjoni dwar it-toroq tal-Imsida.

Erġajna ħloqna Għal Għonq it-Triq, minn qoxra għal qoxra, bħala eBook diġitali. Faċilment aċċessibbli, il-qarrejja jkunu jistgħu jinteraġixxu ma’ diversi ‘links’ fil-ktieb, u jwassluhom għal stampi panoramiċi 360° ta’ kull triq fl-Imsida. Immaġini statiċi, vidjows u midja oħra huma wkoll marbuta bħala ‘hot-spots’.

Life in the 21st Century is anything but slow. Most of everything we do nowadays is done as quickly and as technologically speeded up as possible.

As new generations emerge, gone will be the days when we made time to sit down, relax and read a book from cover to cover. With all the technology buzzing around us, we have learnt to expect that anything that we need to pay attention to and absorb, will be made more acceptable when delivered to us interactively.

Based on this, the Imsida Local Council has created the e-Book Library concept. The e-Book Library is a long term project offering educational and entertaining visual material that is both traditional and technologically injected, to enhance user interactive experience.

The ‘first stone’ being laid down in this virtual building is the transformation of the well researched and beautifully written book by Liliana Risiott Copperstone called Għal Għonq it-Triq. A wonderful collection of knowledge and information about the streets of Imsida.

We have re-created Għal Għonq it-Triq, from cover to cover, as a digital eBook. Accessible on any device, readers will be able to interact with various links in the book, taking them to 360° panoramic images of each street in Imsida. Static images, videos and other media are also linked as ‘hot-spots’.

To view your e-Book, Scan or Click the QR Code

Dan il-proġett ġie parti iffinazzjat mid-
Direttorat Għall-Gvern Lokali, Strateġija u Implimentazzjoni ta’ Policy
skond iċ-Ċirkulari Numru SPI/SCI/3/2021, Skema Għall-Attivitajiet Kulturali Annwali 2021

This project was partly funded by the
Directorate for Local Government, Strategy and Policy Implementation
in accordance with Circular Number SPI / SCI / 3/2021, Scheme for Annual Cultural Activities 2021